AoKaga – Breakfast – Happy Birthday Kagami-kun

tumblr_n5bfokMv9J1s82wz9o1_r1_1280 <a

href=”https://sakurahayato.files.wordpress.com/2014/08/1.png”&gt;1
2 3 4 5 6 7 8 9 10  11121340969414

Advertisements

4 thoughts on “AoKaga – Breakfast – Happy Birthday Kagami-kun

    1. Thật ra mình cũng lười lắm ^^~ và vì mình chỉ trans từ Eng qua thôi nên nguồn hàng AkaKuro chủ yếu là mấy Oneshot nho nhỏ
      AoKaga mình yên tâm, vẫn đang ém hàng =)))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s