3 thoughts on “Ảnh động AkaKuro

  1. Thân yêu ~ thánh có biết không? Cả ba cặp thánh ship đều là ba cặp con ship với những suy nghĩ hệt như thế ~ Kyaa~ Bằng hữu a, bao năm nay cuối cùng cũng tìm thấy rồi, ~ Mà Akakuro bản eng nhiều mà, mình lượn vu vơ mà cũng thấy dịch đầy =)))

    1. Cái này ớ, là cách đây 1 thời gian khi đó chưa có nhóm dịch Eng cố định cho AkaKuro và D18 ớ. Chẹp, nếu yêu mến AkaKuro và có khả năng nhớ tham gia nhóm dịch của tui nhen.
      FB của tui cũng là Sakura Hayato luôn ớ :”3

      1. À… Ta cũng muốn tham gia nhưng mà trình gà mờ về công nghệ thì siêu đẳng và máy tính thì do mẹ quản lí nên k onl thường xuyên được ..haiz, số trai đẹp như ta thật khổ quá đi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s