D18 – Bed Of Roses

Bản Scan và English thuộc về Insieme per l’eternità

Bản Trans đã được sự cho phép của Insieme per l’eternità

Mặc dù bây giờ chưa tới Hallowen nhưng vì nó quá dễ thương nên ưu tiên làm luôn

insieme_000 D18-000D18-002
D18-003D18-004D18-005D18-006D18-007D18-009D18-010D18-011D18-012D18-013D18-014D18-014D18-015

Advertisements

2 thoughts on “D18 – Bed Of Roses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s