Kebi – Saniwa mau f5 lẹ đi _(;3JZ)_

Chân dung kebi sà má

55

Bắt đầu chơi hôm 14/4 và chưa gì kebi đã kéo đầy nhà, thật sự là thử thách nếu muốn luyện lv cho kiếm mới. Map 1. map 2 của tui trời ơi _(;3JZ)_

12 333Ta nói mấy con này nó vô nhân đạo vãi, lúc cần đánh thì chúng nó chẳng chịu ló mặt, lúc không cần thì á á xuất hiện 1 rổ quật pặc pặc đỏ hết cả kiếm. Đau buồn muốn chết, đánh xong thì a lê hấp, hổ con rớt đầy nhà. Event đánh kebi rớt rùa đâu, sao tui không được sơ múi miếng nào vậy nè, buồn hết sức _(;3JZ)_

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s