Trai mau nhào vào vòng tay của em _(;3JZ)_

Tình hình là rèn hồi tối sáng đập hộp =))))))

Là Hạc điên đó =))))))))

Hôm nay là ngày 28/4, sau đúng nửa tháng, mặc dù không bias Hạc cho lắm nhưng phải công nhận Hạc thiệt là đẹp

Untitled Trai Bara kiếm giáo lụm được ở map 5-2, node thường không phải node boss đâu, Hạc có người train chung rồi. Btw, mấy bé này chắc còn lâu mới sử dụng được _(;3JZ)_11073004_1035056943188370_7098733386676996987_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s