List tổng hợp doujinshi D18 đã được dịch sang tiếng Việt ( phần 2)

Vì nhà bạn này D18 MY LOVE~ONE &ONLY

 re-up khá đầy đủ lại còn phân loại tác giả rõ ràng nên tui chỉ đưa link nhà bạn í, bộ nào bạn ấy chưa re-up thì tui mới thêm vô thôi. Lười rồi _(:3JZ)_

Btw, nhiều chỗ dịch tệ đến mức thôi đọc bản Eng cho lành ==

41.

001

Title ::Bullet Ballet I

Circle ::RAIBURA

This scanlation and English belong to Insieme per l’eternità.

Link: https://12grimmaldplace.wordpress.com/2014/05/17/d18-bullet-ballet/

42.

Title ::Let’s Go, Hibari-tan’s Forest 5-5

Circle :: Cotola

This scanlation and English belong to Insieme per l’eternità.

Link: http://truyentranh8.net/KHR_Doujinshi_Let%E2%80%99s_Go_Hibari_tan%E2%80%99s_Forest_5_5-chap-OneShot

43.

5607feffc2f02.png

Title :: The Eternity You Desire

Circle :: LAS

Link: http://truyentranh8.net/KHR_Doujinshi_Let%E2%80%99s_Go_Hibari_tan%E2%80%99s_Forest_5_5-chap-OneShot

44.

insieme_001-1

Title :: MAY THE STARS DESCENT UPON YOU TOO

Circle :: PinkPanthers

This scanlation and English belong to Insieme per l’eternità.

Link: https://darkwings1218.wordpress.com/2014/12/18/may-the-stars-descent-upon-you-too/#more-362

45.

Title :: Funds come from the same source even now  

Circle :: Banyu

Link: http://truyen1.net/TruyenTranh/KHR-Doujinshi—Funds-come-from-the-same-source-even-now/80221/Chapter-1

46.

Title :: Đến giờ uống sữa rồi (cái tựa ==)  

Circle :: LION☆PUNCH

Link: https://www.facebook.com/pg/dxh.wonderland/photos/?tab=album&album_id=467276366800159

47.

12744366_466441753550287_1284431132059163957_n

Title :: Ventola

Circle :: LION☆PUNCH

Link: https://www.facebook.com/pg/dxh.wonderland/photos/?tab=album&album_id=466441726883623

48.

12805952_467117336816062_4623957824942690691_n

Title :: Contrappassp del Sangue

Circle :: LION☆PUNCH

Link: https://www.facebook.com/pg/dxh.wonderland/photos/?tab=album&album_id=467117296816066

49.

995776_473059899555139_2659828621025075682_n

Title :: Lời thăm hỏi mùa hạ

Circle :: LION☆PUNCH

Link: https://www.facebook.com/pg/dxh.wonderland/photos/?tab=album&album_id=473059886221807

50.

3003_473792259481903_3926224385521448383_n

Title :: Un sostotuto per cioccolato

Circle :: LION☆PUNCH

Link:  https://www.facebook.com/pg/dxh.wonderland/photos/?tab=album&album_id=473792232815239

51.

12391184_923674464336346_7403487239263554685_n

Title :: First Aid

Circle :: Snakey

Link:  https://www.facebook.com/pg/D18duechlienquan/photos/?tab=album&album_id=923674417669684

52.

12472770_476414732552989_3137104324049237299_n

Title :: Pen Pen Shichauzo

Circle :: LION☆PUNCH

Link:   https://www.facebook.com/pg/dxh.wonderland/photos/?tab=album&album_id=476414642552998

53.

12592616_482197691974693_7432699215073580303_n

Title :: Io lo bramo

Circle :: LION☆PUNCH

Link: https://www.facebook.com/pg/dxh.wonderland/photos/?tab=album&album_id=486831671511295

54.

13166035_491252667735862_4108535302388265324_n

Title :: GIFT

Circle :: LION☆PUNCH

Link: https://www.facebook.com/pg/dxh.wonderland/photos/?tab=album&album_id=491252581069204

55.

13178571_491257307735398_952328214635731348_n

Title :: Happy Birthday to Hibari Kyouya

Circle :: SuzukaOda

Link: https://www.facebook.com/pg/dxh.wonderland/photos/?tab=album&album_id=491257284402067

56.

13087814_491254207735708_4237473548840605409_n

Title :: Vampire Drop

Circle :: Akua

Link: https://www.facebook.com/pg/dxh.wonderland/photos/?tab=album&album_id=491253194402476

57.

13179383_491472891047173_1585553642475229649_n

Title ::Violet

Circle :: LION☆PUNCH

Link: https://www.facebook.com/pg/dxh.wonderland/photos/?tab=album&album_id=491472864380509

58.

13151778_491566977704431_470027371971491053_n

Title ::Italian Holiday

Circle :: Miss Orange

Link:  https://www.facebook.com/pg/dxh.wonderland/photos/?tab=album&album_id=491566857704443

59.

bedwetting_cover

Title ::Bedwetting

Circle :: NKK

Link: https://www.facebook.com/pg/dxh.wonderland/photos/?tab=album&album_id=499929653534830

60.

13418739_506051509589311_1991436898253833866_n

Title ::Noisy Room

Circle :: Sumari

Link: https://www.facebook.com/pg/dxh.wonderland/photos/?tab=album&album_id=506051436255985

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s