Tổng hợp doujinshi USUK

Tạo hẳn 1 wp cho dễ nhìn, mò ra mới biết nhiều dou quá đi, có cái còn chưa từng đọc TvT Sẽ tổng hợp dần dần

(APH) USUK’s DOUJINSHI

AmericaxEngland (Hetalia)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s